Bưu cục GHN Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Huyện Mỹ Hào ở tỉnh Hưng Yên

1459-KV3 Bưu cục 54A Phố Núi – Hưng Yên

Địa chỉ: 54A Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn