Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mã vận đơn bưu gửi là gì?

Khi gửi hàng tại VNPost thì nhân viên sẽ đưa cho bạn một phiếu vận đơn có ghi thông tin chi tiết đơn hàng của bạn và trong đó có 1 mã vạch chứa mã bưu gửi (mã có 13 ký tự chữ số).

Cách xem kết quả tra cứu

Các thông tin liên quan đến bưu phẩm và quá trình vận chuyển sẽ được hiển thị:

 • Trạng tháiChưa phát đến người nhận (nghĩa là bưu phẩm đang vận chuyển); Đã phát thành công (nghĩa là bưu phẩm đã đến tay người nhận)
 • Thông tin trạng thái: Hiển thị chi tiết trạng thái đơn hàng đang tới đâu, vào thời gian nào.
 • Thông tin phát: Khi mục trạng thái chuyển sang Đã phát thành công, thì mục này sẽ hiển thị thông tin của người nhận và thời gian nhận đơn hàng.

Tìm kiếm có liên quan

 • Vietnam Post tra cứu vận đơn
 • Tra cứu vận đơn EMS
 • Định vị bưu gửi
 • Tra cước bưu điện
 • Tra cứu bưu phẩm EMS
 • VNPost
 • VNPost tiết kiệm
 • VNPost tracking
Tra vận đơn VNPost – Định vị bưu gửi VietnamPost
1.3 (25.52%) 29 votes