Kerry Express

Công ty TNHH Kerry Express (Việt Nam) – Kerry Express (VN) được thành lập vào năm 2001 với trụ sở chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh và bốn trung tâm điều phối hàng hóa đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Bình Dương.

Kerry Express (VN) cung cấp các dịch vụ sau: dịch vụ chuyển phát nội địa, dịch vụ chuyển phát quốc tế, dịch vụ cộng thêm…

Tra cứu vận đơn kerry express xem chi tiết về hàng hóa của bạn được chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty Tín Thành.