Bưu cục GHN Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Quận Bình Thạnh, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Quận Bình Thạnh.

HCM-SHOP&GO-286DienBienPhu

Địa chỉ: 286 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 24/24

HCM-CircleK-12CPhanDangLuu

Địa chỉ: 12C Phan Đăng Lưu, phường 7, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 00:00 – 23:59

HCM-Vinmart+-VinHomesCentralParkP4

Địa chỉ: P4-SH.09 tòa P4 thuộc khu B5.1.3, Vinhomes Central Park, 722 Đường Điệ

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-VinHomesCentralParkP2

Địa chỉ: P2-SH.05B,tòa P2,thuộc khu  B5.1.5,Vinhomes Central Park, 722 đường Đi

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-VinHomesCentralParkL6

Địa chỉ: Căn L6-SH.01A, Tại Vinhomes Central Park, 720 Đường Điện Biên Phủ, Phư

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-A16CuXaThuyLoi

Địa chỉ: A16 Cư xá Thủy lợi, P. 25, Q. Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-88DuongD2

Địa chỉ: 88 Đường D2, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-87NoTrangLong

Địa chỉ: 87, NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, QUẬN BT

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-860/80/22XoVietNgheTinh

Địa chỉ: HCM 860/80/22 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-76DinhBoLinh

Địa chỉ: 76 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-720ADienBienPhu

Địa chỉ: Central Park 720A, Điện Biên Phủ, phường 22, quận Binh Thạnh, Tp HCM.

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-68HuynhDinhHai

Địa chỉ: 68 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-602/52DienBienPhu

Địa chỉ: 602/52 Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-54HuynhManDat

Địa chỉ: 54 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-528AXoVietNgheTinh

Địa chỉ: 528 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-45A2NguyenThuongHien

Địa chỉ: 45A2 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-337BuiDinhTuy

Địa chỉ: 337, BÙI ĐÌNH TÚY , PHƯỜNG 24, QUẬN BT

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-323ALeQuangDinh

Địa chỉ: 323 Lê Quang Định, Phường 5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-323-325BuiHuuNghia

Địa chỉ: 325 Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 6:00 – 22:00

HCM-VinMart+-298PhanVanTri

Địa chỉ: 298 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-26LeQuangDinh

Địa chỉ: 115/26 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-259NguyenThuongHien

Địa chỉ: 259 Nguyễn Thượng Hiền, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-220/16XoVietNgheTinh

Địa chỉ: 220/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-219FNoTrangLong

Địa chỉ: 219B1 Nơ Trang Long, Phường 11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-218PhanVanHan

Địa chỉ: 218 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-190APhanVanTri

Địa chỉ: 190A, PHAN VĂN TRỊ, PHƯỜNG 12, QUẬN Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-17DuongD1

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-178QuocLo13

Địa chỉ: 178 QL13, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-135/37/60-62NguyenHuuCanh

Địa chỉ: 135/37/60-62 Nguyễn Hữu Cảnh , Phường 22, Quận Bình Thạnh , TP. HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-110NgoTatTo

Địa chỉ: 110 Ngô Tất Tố – Bình Thạnh – HCM

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:00

HCM-VinMart+-102UngVanKhiem

Địa chỉ: 102 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 06:00 – 22:04

HCM-VinMart+-1/54ThanhDa

Địa chỉ: 1/54 Thanh Đa, Phường 27, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-VinMart+-10DuongD5

Địa chỉ: 10 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-CircleK-48PhanVanHan

Địa chỉ: 48 Phan Văn Hân, Phường 19, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 00h00 – 23h59

HCM-VinMart+-649/115CDienBienPhu

Địa chỉ: 649/115C Điện Biên Phủ, phường 25,quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

HCM-CircleK-22LVuHuyTan

Địa chỉ: 22L Vũ Huy Tấn, Phường 3, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 00h00 – 23h59

HCM-SHOP&GO-389DinhBoLinh

Địa chỉ: 389 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 24/24

HCM-SHOP&GO-15BNoTrangLong

Địa chỉ: 15 B Nơ Trang Long, Phường 7, Bình Thạnh

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 24/24

1391-HCM Bưu cục 617 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 617 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 08:00 – 22:00

Bưu cục GHN Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn