Bưu cục GHN Quận Bình Thủy – Cần Thơ

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Quận Bình Thủy, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Quận Bình Thủy.

KV1-CTO-VinMart+-84/6LêHồngPhong

Địa chỉ: 84, 6 Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-53/64NguyễnViệtDũng

Địa chỉ: 53, 64 Nguyễn Việt Dũng, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-37/8BLêHồngPhong

Địa chỉ: Lô 18, KCN Trà Nóc I, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-183BùiHữuNghĩa

Địa chỉ: 144 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-16/9LêHồngPhong

Địa chỉ: 16, 9 Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-15ACMT8

Địa chỉ: 15 Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+- 91/17BCMT8

Địa chỉ: 91/17 Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Quận Bình Thủy – Cần Thơ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn