Bưu cục GHN Quận Bình Thủy – Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Quận Bình Thủy, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Quận Bình Thủy.

KV1-CTO-VinMart+-84/6LêHồngPhong

Địa chỉ: 84, 6 Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-53/64NguyễnViệtDũng

Địa chỉ: 53, 64 Nguyễn Việt Dũng, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-37/8BLêHồngPhong

Địa chỉ: Lô 18, KCN Trà Nóc I, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-183BùiHữuNghĩa

Địa chỉ: 144 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thuỷ, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-16/9LêHồngPhong

Địa chỉ: 16, 9 Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+-15ACMT8

Địa chỉ: 15 Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

KV1-CTO-VinMart+- 91/17BCMT8

Địa chỉ: 91/17 Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Quận Bình Thủy – Cần Thơ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn