Bưu cục GHN Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Quận Thanh Khê, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Quận Thanh Khê.

DNA-VinMart+-88HaHuyTap

Địa chỉ: 88 Hà Huy Tập, tổ 84, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-108LeDo

Địa chỉ: 108 Lê Độ, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-121CuChinhLan

Địa chỉ: 121 Cù Chính Lan, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-152TranCaoVan

Địa chỉ: 152 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-154PhanThanh

Địa chỉ: 154-156, Phan Thanh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-245HaiPhong

Địa chỉ: 245 Hải Phòng, Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-485TranCaoVan

Địa chỉ: Số 485 Trần Cao Vân, tổ 18, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

DNA-VinMart+-757TranCaoVan

Địa chỉ: 757 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Quận Thanh Khê – Đà Nẵng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn