Bưu cục GHN Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Bà Rịa, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Bà Rịa.

1545-KV1 Bưu cục 204 Nguyễn Thanh Đằng – Bà Rịa

Địa chỉ: 204 Nguyễn Thanh Đằng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn