Bưu cục GHN Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Bà Rịa, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Bà Rịa.

1545-KV1 Bưu cục 204 Nguyễn Thanh Đằng – Bà Rịa

Địa chỉ: 204 Nguyễn Thanh Đằng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bà Rịa – Bà Rịa – Vũng Tàu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn