Bưu cục GHN Thành phố Bắc Giang – Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục Giao hàng nhanh Thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang, bản đồ chỉ dẫn đường đi đến GHN ngắn nhất

1525-KV3 Bưu cục 113 Quang Trung – Bắc Giang

Địa chỉ: 113 Quang Trung, Phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bắc Giang – Bắc Giang
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn