Bưu cục GHN Thành phố Bắc Kạn – Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Danh sách các điểm gửi hàng của GHN Thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn, giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bưu cục gần nhất

1526-KV3 Bưu cục 256 Võ Nguyên Giáp – Bắc Kạn

Địa chỉ: 256 Võ Nguyên Giáp thành phố Bắc Kan tỉnh Bắc Kan

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Bắc Kạn – Bắc Kạn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn