Bưu cục GHN Thành phố Điện Biên Phủ – Điện Biên

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Điện Biên Phủ ở tỉnh Điện Biên

1531-KV3 Bưu cục 777 Võ Nguyễn Giáp – Điện Biên Phủ

Địa chỉ: 777 Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Điện Biên Phủ – Điện Biên
3.5 (70%) 2 votes
Bình luận của bạn