Bưu cục GHN Thành phố Điện Biên Phủ – Điện Biên

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Điện Biên Phủ ở tỉnh Điện Biên

1531-KV3 Bưu cục 777 Võ Nguyễn Giáp – Điện Biên Phủ

Địa chỉ: 777 Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Điện Biên Phủ – Điện Biên
3.5 (70%) 2 votes
Bình luận của bạn