Bưu cục GHN Thành phố Đông Hà – Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị

1465-KV2 Bưu cục 106 Hùng Vương – Đông Hà

Địa chỉ: 106 Hùng Vương, Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Đông Hà – Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn