Bưu cục GHN Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa

VM+ KHA Lô 232 Khu A – Đông Nam

Địa chỉ: Số 01 Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

1570-KV1 Bưu cục 21 Lý Tự Trọng – Nha Trang

Địa chỉ: 21 Lý Tự Trọng, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

VM+ KHA 05 Bạch Đằng

Địa chỉ: 5 Bạch Đằng, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 124B Chung cư CT1

Địa chỉ: Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 139 Hoàng Văn Thụ – NT

Địa chỉ: 139 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 174 Điện Biên Phủ

Địa chỉ: 174 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 184 Dã Tượng

Địa chỉ: 184 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 28 Trần Qúy Cáp

Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 48 Đặng tất

Địa chỉ: 48 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 513 Đường 2/4

Địa chỉ: 513 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 53 Vân Đồn

Địa chỉ: 53 Vân Đồn, Phước Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 66 Mai Xuân Thưởng

Địa chỉ: 66 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 721 Đường 2 Tháng 4

Địa chỉ: 2 Tháng 4, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 80 Nguyễn Đình Chiểu

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 87 Đường A1

Địa chỉ: Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 8B Củ Chi

Địa chỉ: 8 Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 8B Dã Tượng

Địa chỉ: 8 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 92 Hoàng Diệu

Địa chỉ: 92 Hoàng Diệu, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA Hai Bà Trưng

Địa chỉ: 3 Hai Bà Trưng, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn