Bưu cục GHN Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa

VM+ KHA Lô 232 Khu A – Đông Nam

Địa chỉ: Số 01 Hòn Chồng, Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

1570-KV1 Bưu cục 21 Lý Tự Trọng – Nha Trang

Địa chỉ: 21 Lý Tự Trọng, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

VM+ KHA 05 Bạch Đằng

Địa chỉ: 5 Bạch Đằng, Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 124B Chung cư CT1

Địa chỉ: Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 139 Hoàng Văn Thụ – NT

Địa chỉ: 139 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 174 Điện Biên Phủ

Địa chỉ: 174 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 184 Dã Tượng

Địa chỉ: 184 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 28 Trần Qúy Cáp

Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 48 Đặng tất

Địa chỉ: 48 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 513 Đường 2/4

Địa chỉ: 513 Đường 2/4, Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 53 Vân Đồn

Địa chỉ: 53 Vân Đồn, Phước Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 66 Mai Xuân Thưởng

Địa chỉ: 66 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 721 Đường 2 Tháng 4

Địa chỉ: 2 Tháng 4, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 80 Nguyễn Đình Chiểu

Địa chỉ: 80 Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 87 Đường A1

Địa chỉ: Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị, Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 8B Củ Chi

Địa chỉ: 8 Củ Chi, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 8B Dã Tượng

Địa chỉ: 8 Dã Tượng, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA 92 Hoàng Diệu

Địa chỉ: 92 Hoàng Diệu, Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ KHA Hai Bà Trưng

Địa chỉ: 3 Hai Bà Trưng, Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

Bưu cục GHN Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn