Bưu cục GHN Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thành phố Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương

VM+ BDG 223 Cách Mạng Tháng 8

Địa chỉ: 223 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ BDG 300 Thích Quảng Đức

Địa chỉ: 300 Thích Quảng Đức, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ BDG 17/9 Lê Hồng Phong

Địa chỉ: Lê Hồng Phong, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

1922-KV1 Bưu cục 288 Cách Mạng Tháng Tám – Thủ Dầu Một

Địa chỉ: 288 Cách Mạng Tháng 8, Phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

1538-KV1 Bưu cục 305 Ba Mươi Tháng Tư – Thủ Dầu Một

Địa chỉ: 305, Đường 30/4, Phường Phú Thọ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Vietnam

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn