Bưu cục GHN Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bài viết tổng hợp mới nhất địa chỉ, số điện thoại của các điểm gửi hàng ghn ở Thành phố Vị Thanh ở tỉnh Hậu Giang đang hoạt động trên địa bàn

1564-KV1 Bưu cục 34 Nguyễn Công Trứ – Vị Thanh

Địa chỉ: 34 Nguyễn Công Trứ, KV2, Phường 1, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Vị Thanh – Hậu Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn