Bưu cục GHN Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Việt Trì, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Việt Trì.

1569-KV3 Bưu cục 1588 Hùng Vương – Việt Trì

Địa chỉ: 1588 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì Phú Thọ

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Việt Trì – Phú Thọ
1 (20%) 5 votes
Bình luận của bạn