Bưu cục GHN Thành phố Việt Trì – Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Nhanh ở Thành phố Việt Trì, cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHN Thành phố Việt Trì.

1569-KV3 Bưu cục 1588 Hùng Vương – Việt Trì

Địa chỉ: 1588 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì Phú Thọ

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Việt Trì – Phú Thọ
1 (20%) 5 votes
Bình luận của bạn