Bưu cục GHN Thành phố Vũng Tàu – Bà Rịa – Vũng Tàu

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục Giao hàng Nhanh như tên bưu cục, địa chỉ giao dịch, số điện thoại, thời gian làm việc của giaohangnhanh Thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1544-KV1 Bưu cục 127 Lý Thường Kiệt – Vũng Tàu

Địa chỉ: 127-127A Lý Thường Kiệt, Phường 4, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vietnam

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

VM+ VTU 01-03 Phùng Khắc Khoan

Địa chỉ: 1 Phùng Khắc Khoan, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 1003/56 Đường Bình Gĩa

Địa chỉ: 1003 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 11-11A Lê Văn Lộc

Địa chỉ: 11a Lê Văn Lộc, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 134B Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Địa chỉ: 134 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 14 Nguyễn Văn Trỗi

Địa chỉ: 14 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 152A Xô Viết Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: 152a Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 154-156 Phạm Hồng Thái

Địa chỉ: 154, 156 Phạm Hồng Thái, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 159 Trương Công Định

Địa chỉ: 159 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 192 – 194 Lê Lai

Địa chỉ: 192 Lê Lai, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 209 Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: 209 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thống Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 21A Lê Lợi

Địa chỉ: 21 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 286 Lê Lợi

Địa chỉ: 286 Lê Lợi, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 289 Thống Nhất

Địa chỉ: 289 Thống Nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 291 Đường 30 Tháng 4

Địa chỉ: 291 Ba Mươi Tháng Tư, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 32 Trần Đồng

Địa chỉ: 32 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 329 Trương Công Định

Địa chỉ: 329 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 410- 412 Trương Công Định

Địa chỉ: 410 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 602 Trương Công Định

Địa chỉ: 602 Trương Công Định, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 72A -72B Võ Thị Sáu

Địa chỉ: 72 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 782 Trần Phú

Địa chỉ: 782 Trần Phú, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 921 Bình Gĩa

Địa chỉ: 921 Bình Giã, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU 93 Lê Lợi

Địa chỉ: 93 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU A7-10/7 Trung Tâm Chí Linh

Địa chỉ: Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

VM+ VTU CC Chí Linh 08

Địa chỉ: 110 Block B, Dic Phoenix Tower,, Chi linh Area,, Nguyen An Ninh Ward,, Vung tau City, Vietnam, 790000, Việt Nam

Điện thoại: 18006328

Thời gian làm việc: 7h00 – 22h00

1482-KV1 Bưu cục 361 Ba Mươi Tháng Tư – Vũng Tàu

Địa chỉ: 361 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 19:30

Bưu cục GHN Thành phố Vũng Tàu – Bà Rịa – Vũng Tàu
4.5 (90%) 2 votes
Bình luận của bạn