Bưu cục GHN Thị xã Sơn Tây – Hà Nội

Tra cứu đơn hàng GHN - Giao hàng nhanh

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. GHNMP0011746769VNA

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHN Thị xã Sơn Tây ở tỉnh Hà Nội

1485-HN Bưu cục 280 Chùa Thông – Hà Nội

Địa chỉ: 280 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: 1800 1201

Thời gian làm việc: 07:30 – 21:00

Bưu cục GHN Thị xã Sơn Tây – Hà Nội
2.3 (45.71%) 7 votes
Bình luận của bạn