Bưu cục giao hàng tiết kiệm Gia Lai

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Điểm gửi hàng GHTK Pleiku

Địa chỉ: Tổ 7, Phường IaKring, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02696528528

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 6:30 – 19:00
 • Thứ 3: 6:30 – 19:00
 • Thứ 4: 6:30 – 19:00
 • Thứ 5: 6:30 – 19:00
 • Thứ 5: 6:30 – 19:00
 • Thứ 7: 6:30 – 19:00
 • Chủ Nhật: 6:30 – 19:00

Điểm gửi hàng GHTK Pleiku 2

Địa chỉ: 255 Cách Mạng Tháng 8, Phương Hoa Lư, TP Pleiku

Điện thoại: 02696533699

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ayunpa

Địa chỉ: Lô 16 Nguyễn Huệ, thị xã Ayunpa, Gia Lai

Điện thoại: 0903327229

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 18:30
 • Thứ 3: 7:30 – 18:30
 • Thứ 4: 7:30 – 18:30
 • Thứ 5: 7:30 – 18:30
 • Thứ 5: 7:30 – 18:30
 • Thứ 7: 7:30 – 18:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 18:30

Điểm gửi hàng GHTK An Khê

Địa chỉ: 503 Quang Trung, Thị xã An Khê, Gia Lai

Điện thoại: 02696270777

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 19:30
 • Thứ 3: 7:30 – 19:30
 • Thứ 4: 7:30 – 19:30
 • Thứ 5: 7:30 – 19:30
 • Thứ 5: 7:30 – 19:30
 • Thứ 7: 7:30 – 19:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 19:30

Điểm gửi hàng GHTK Chư Sê

Địa chỉ: Số 966 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02692215289

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Chư Prông

Địa chỉ: 255 Hùng Vương, Thị trấn Chư Prong, Huyện Chư Prong, Gia Lai.

Điện thoại: 02696282854

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Bưu cục giao hàng tiết kiệm Gia Lai
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn