Bưu cục Ninja Van Lai Châu

Danh Sách bưu cục Ninja Van Lai Châu. Thời gian nhận hàng của Ninja Van Lai Châu: 08:00 – 19:00 từ T2 đến T7. Số điện thoại Tổng đài Ninja Van: 1900 88 68 77

Bưu cục Ninja Van Lai Châu

 • Bưu cục Ninja Van Lai Châu

 • Địa chỉ: Tổ 19 phường Tân Phong , TP Lai Châu , tỉnh Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Than Uyên

 • Địa chỉ: Khu 5A- TT Than Uyên huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu
 • Giờ làm việc:
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Tân Uyên

 • Địa chỉ: Khu 32-thị trấn Tân Uyên-huyện Tân uyên-TP Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Sìn Hồ

 • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Nậm Nhùm

 • Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùm, Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Mường Tè

 • Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Mường tè , Huyện Mường tè Tỉnh Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Phong Thổ

 • Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ, huyện Phong Thổ, Tp Lai Châu
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877

Bưu cục Ninja Van Lai Châu

Bưu cục Ninja Van Lai Châu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn