Các điạ điểm bưu cục Ninja Van Sơn La

Danh Sách bưu cục Ninja Van Sơn La. Thời gian nhận hàng của Ninja Van Sơn La: 08:00 – 19:00 từ T2 đến T7. Số điện thoại Tổng đài Ninja Van: 1900 88 68 77

Các điạ điểm bưu cục Ninja Van Sơn La

 • Bưu cục Ninja Van Bắc Yên

 • Địa chỉ: Phiêng Ban 1 – Bắc Yên – Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Mai Sơn

 • Địa chỉ: TT hát Lót – Mai Sơn – Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Mường La

 • Địa chỉ: TK 4- Thị trấn ít ong – Huyện Mường La – Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Phù Yên

 • Địa chỉ: Huy Hạ, Phù Yên, Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Quỳnh Nhai

 • Địa chỉ: Xóm 2, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Sông Mã

 • Địa chỉ: Bản Lướt – Chiềng Khoong – Sông Mã-Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van sốp cộp

 • Địa chỉ: Bản Men, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Thuận Châu

 • Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Vân Hồ

 • Địa chỉ: Trung tâm xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La.
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Bưu cục Ninja Van Yên Châu

 • Địa chỉ: Chiềng Sàng, Yên Châu, Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Mộc Châu

 • Địa chỉ: Tiểu khu 4 thị trấn Mộc Châu- huyện Mộc Châu- tỉnh Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
 • Sơn La

 • Địa chỉ: 35a Trần Đăng Ninh, phường Quyết Tâm, TP Sơn La
 • Giờ làm việc: 8h00-19h00
 • Điện thoại: 1900 886 877
Các điạ điểm bưu cục Ninja Van Sơn La

Các điạ điểm bưu cục Ninja Van Sơn La

Các điạ điểm bưu cục Ninja Van Sơn La
1.9 (37.78%) 9 votes
Bình luận của bạn