Danh sách bưu cục Giao Hàng Tiết Kiệm Thái Nguyên

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Mạng lưới các điểm gửi hàng GHTK giúp Bạn có thể tra cứu điểm gửi hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm tại Thái Nguyên một cách dễ dàng với đầy đủ thông tin.

Bưu cục GHTK TP Sông Công

Địa chỉ: Tổ 12 Phường Thắng Lợi thành phố Sông Công – Thái Nguyên

Điện thoại: 02086511119

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK TP Thái Nguyên

Địa chỉ: Phan Đình Phùng

Điện thoại: 02086546969

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Điểm gửi hàng GHTK Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 529 đường Cam Giá, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208220888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Bưu cục GHTK TP Sông Công

Địa chỉ: tổ 12, phường thắng lợi, thị xã sông công, thái nguyên

Điện thoại: 02086511119

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Định Hoá

Địa chỉ: Số 269 , phố Trung Thành , thị trấn Chợ Chu , huyện Định Hóa , tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02082464666

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Đại Từ

Địa chỉ: Phố Đình , Thị Trấn Hùng Sơn , huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02082464777

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Bưu cục GHTK TP Thái Nguyên

Địa chỉ: TP Thái Nguyên

Điện thoại: 02086546969

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Phổ Yên

Địa chỉ: Số 77 , đường Lý Nam Đế , phường Ba Hàng , Thị Xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Điện thoại: 02086574666

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 21:30
 • Thứ 3: 7:30 – 21:30
 • Thứ 4: 7:30 – 21:30
 • Thứ 5: 7:30 – 21:30
 • Thứ 5: 7:30 – 21:30
 • Thứ 7: 7:30 – 21:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 21:30

Điểm gửi hàng GHTK Võ Nhai

Địa chỉ: Số 217, phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

Điện thoại: 02086564666

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Danh sách bưu cục Giao Hàng Tiết Kiệm Thái Nguyên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn