Danh sách các bưu cục giao hàng tiết kiệm Ninh Thuận

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Xem nhanh địa chỉ giao hàng tiết kiệm ninh thuận, số điện thoại giao hàng tiết kiệm ninh thuận, bảng giá giao hàng tiết kiệm

Bưu cục GHTK Phan Rang

Địa chỉ: lô số 10 đường 16/4, Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang – Tháp chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: 02592222426

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Bưu cục GHTK Ninh Phước

Địa chỉ: Huyện Ninh Phước

Điện thoại: 02592202468

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ninh Sơn

Địa chỉ: Đường Anh Dũng, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Điện thoại: 02592202468

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ninh Sơn

Địa chỉ: Đường Anh Dũng, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Điện thoại: 02592202468

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Bưu cục GHTK Ninh Sơn

Địa chỉ: Đường Anh Dũng, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Điện thoại: 02592202468

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30
Danh sách các bưu cục giao hàng tiết kiệm Ninh Thuận
4.3 (86.67%) 3 votes
Bình luận của bạn