Địa chỉ giao hàng tiết kiệm Hải Dương

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

GHTK Hải Dương tạo kết nối chặt chẽ và dễ dàng giữa Shop và vận hành GHTK, từ đó nâng cao hiệu quả giao nhận.

Điểm gửi hàng GHTK Chí Linh

Địa chỉ: Số 10 đường Đoàn Kết, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh

Điện thoại: 02206534999

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 19:30
 • Thứ 3: 7:30 – 19:30
 • Thứ 4: 7:30 – 19:30
 • Thứ 5: 7:30 – 19:30
 • Thứ 5: 7:30 – 19:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Bưu cục GHTK Hải Dương

Địa chỉ: TP Hải Dương

Điện thoại: 02206519622

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 21:00
 • Thứ 3: 07:30 – 21:00
 • Thứ 4: 07:30 – 21:00
 • Thứ 5: 07:30 – 21:00
 • Thứ 5: 07:30 – 21:00
 • Thứ 7: 07:30 – 21:00
 • Chủ Nhật: 07:30 – 21:00

Điểm gửi hàng GHTK Bình Giang

Địa chỉ: Sồi Tó, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02206519623

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Hải Dương

Địa chỉ: 118 đường thanh bình, phường thanh bình

Điện thoại: 022006282266

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 21:00
 • Thứ 3: 7:30 – 21:00
 • Thứ 4: 7:30 – 21:00
 • Thứ 5: 7:30 – 21:00
 • Thứ 5: 7:30 – 21:00
 • Thứ 7: 7:30 – 21:00
 • Chủ Nhật: 7:30 – 21:00

Điểm gửi hàng GHTK Ninh Giang

Địa chỉ: Thôn Đan Cầu, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02206527777

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Kim Thành

Địa chỉ: Số 109, đường 20 -09, khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02206613638

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Địa chỉ giao hàng tiết kiệm Hải Dương
2.3 (46.67%) 3 votes
Bình luận của bạn