Giao hàng tiết kiệm 697 Giải Phóng (HN)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, vị trí bản đồ của Bưu Cục Giao Hàng Tiết Kiệm 697 Giải Phóng (HN), cùng với đánh giá chất lượng dịch vụ của GHTK 697 Giải Phóng (HN).

BC 697 Giải Phóng (HN)

Địa chỉ: 697 Giải Phóng

Điện thoại: 02466585521

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:00 – 22:00
  • Thứ 3: 7:00 – 22:00
  • Thứ 4: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 7: 7:00 – 22:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm 697 Giải Phóng (HN)
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn