Giao hàng tiết kiệm Bà Rịa – Vũng Tàu

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Bài viết tổng hợp mới nhất địa chỉ, số điện thoại của các điểm gửi hàng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang hoạt động trên địa bàn

Điểm gửi hàng GHTK Tân Thành

Địa chỉ: QL 51, tổ 14, Ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành

Điện thoại: 02546271109

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Vũng Tàu

Địa chỉ: Vũng Tàu

Điện thoại: 02546556595

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 20:30
 • Thứ 3: 7:30 – 20:30
 • Thứ 4: 7:30 – 20:30
 • Thứ 5: 7:30 – 20:30
 • Thứ 5: 7:30 – 20:30
 • Thứ 7: 7:30 – 20:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 20:30

Điểm gửi hàng GHTK Bà Rịa

Địa chỉ: 269 Đường 30/4, P. Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu

Điện thoại: 02546270040

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Côn Đảo

Địa chỉ: Huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu

Điện thoại: 02546559872

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Châu Đức

Địa chỉ: Châu Đức – BRVT

Điện thoại: 02546500555

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Giao hàng tiết kiệm Bà Rịa – Vũng Tàu
1.7 (33.33%) 3 votes
Bình luận của bạn