Giao hàng tiết kiệm Bắc Kạn

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Bảng tra cứu nhanh thông tin địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các điểm gửi hàng GHTK Bắc Kạn

Bưu cục GHTK Bắc Kạn

Địa chỉ: Bắc Kạn

Điện thoại: 02096272222

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Điểm gửi hàng GHTK Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 51, đường Thanh Niên, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Điện thoại: 02096272222

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 21:00
 • Thứ 3: 7:00 – 21:00
 • Thứ 4: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 5: 7:00 – 21:00
 • Thứ 7: 7:00 – 21:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Ba Bể

Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 03

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ba Bể

Địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 02092467888

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Na Rì

Địa chỉ: Na Rì

Điện thoại: 0966922892

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Chợ Đồn

Địa chỉ: Chợ Đồn

Điện thoại: 01647832148

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 17:00
 • Thứ 3: 7:00 – 17:00
 • Thứ 4: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 7: 7:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Chợ Mới

Địa chỉ: Chợ Mới

Điện thoại: 0963368238

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 17:00
 • Thứ 3: 7:00 – 17:00
 • Thứ 4: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 5: 7:00 – 17:00
 • Thứ 7: 7:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 7:00 – 17:00
Giao hàng tiết kiệm Bắc Kạn
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn