Giao hàng tiết kiệm Bình Phước

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục Giao hàng tiết kiệm Bình Phước, bản đồ chỉ dẫn đường đi đến GHN ngắn nhất

Điểm gửi hàng GHTK Đồng Xoài

Địa chỉ: 92 QL14, KP1, Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Bình phước

Điện thoại: 02716270270

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:00 – 17:00
 • Thứ 3: 07:00 – 17:00
 • Thứ 4: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 7: 07:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 07:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Bình Long

Địa chỉ: 318 QL 13, Phường Phú Thịnh, Tx. Bình Long, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02716275275

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:00 – 17:00
 • Thứ 3: 07:00 – 17:00
 • Thứ 4: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 7: 07:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 07:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Phước Long

Địa chỉ: 108 Đường Vòng Sân Bay, phường Phước Bình, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02716271271

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:00 – 17:00
 • Thứ 3: 07:00 – 17:00
 • Thứ 4: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 7: 07:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 07:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Bù Đăng

Địa chỉ: Bù Đăng – Bình Phước

Điện thoại: 02716278278

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:00 – 17:00
 • Thứ 3: 07:00 – 17:00
 • Thứ 4: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 7: 07:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 07:00 – 17:00

Điểm gửi hàng GHTK Chơn Thành

Địa chỉ: Huyện Chơn Thành

Điện thoại: 02712233339

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:00 – 17:00
 • Thứ 3: 07:00 – 17:00
 • Thứ 4: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 5: 07:00 – 17:00
 • Thứ 7: 07:00 – 17:00
 • Chủ Nhật: 07:00 – 17:00
Giao hàng tiết kiệm Bình Phước
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn