Giao hàng tiết kiệm Cà Mau

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Danh sách các điểm gửi hàng của GHTK Cà Mau , giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bưu cục gần nhất

Điểm gửi hàng GHTK Ngô Quyền

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền Khóm 5, Phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02906299996

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Cái Nước

Địa chỉ: Khóm 2, đường CMT8, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02902212291

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Năm Căn

Địa chỉ: Kho Năm Căn – Cà Mau

Điện thoại: 02906500001

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Đầm Dơi

Địa chỉ: Đầm Dơi – Cà Mau

Điện thoại: 02906599980

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 17:30
 • Thứ 3: 07:30 – 17:30
 • Thứ 4: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 5: 07:30 – 17:30
 • Thứ 7: 07:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 07:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Huỳnh Thúc Kháng

Địa chỉ: Số 86 Khóm 7, Đường Huỳnh Thúc Kháng, P.7, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau (đối diện số nhà 86)

Điện thoại: 02906577779

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 07:30 – 18:00
 • Thứ 3: 07:30 – 18:00
 • Thứ 4: 07:30 – 18:00
 • Thứ 5: 07:30 – 18:00
 • Thứ 5: 07:30 – 18:00
 • Thứ 7: 07:30 – 18:00
 • Chủ Nhật: 07:30 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Cà Mau
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn