Giao hàng tiết kiệm Hà Nội

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Danh sách các điểm gửi hàng của GHTK Hà Nội , giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bưu cục gần nhất

Bưu cục GHTK Trung Kính (HN)

Địa chỉ: 83 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02466552128

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Phạm Văn Đồng (HN)

Địa chỉ: 138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Tư Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02466553390

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Lĩnh Nam (HN)

Địa chỉ: 669 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 02462534732

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Nguyễn Điểm gửi hàng GHTKái (HN)

Địa chỉ: 238 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02466562806

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Thanh Nhàn (HN)

Địa chỉ: Số 09 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 18006092

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Phú Diễn (HN)

Địa chỉ: 120 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02466542220

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Nguyễn Sơn (HN)

Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 02466542250

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Phan Trọng Tuệ (HN)

Địa chỉ: Số 18 Phan Trọng Tuệ,Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 02466525426

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Khâm Thiên (HN)

Địa chỉ: 376 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02466525343

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Đại Mỗ (HN)

Địa chỉ: 463 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02466525360

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Quang Trung (HN)

Địa chỉ: 430 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02466517314

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Quan Nhân (HN)

Địa chỉ: 99 Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02466525361

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Tôn Thất Thuyết (HN)

Địa chỉ: Số 2 Tôn Thất Thuyết

Điện thoại: 02462961581

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK 697 Giải Phóng (HN)

Địa chỉ: 697 Giải Phóng

Điện thoại: 02466585521

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Quan Hoa (HN)

Địa chỉ: 267 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02466518514

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Thụy Khuê (HN)

Địa chỉ: 198B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 02466518497

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Văn Miếu (HN)

Địa chỉ: Số 9 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02466585523

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK 1119 Giải Phóng (HN)

Địa chỉ: 1111 Giải Phóng

Điện thoại: 02466552113

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Trần Quang Diệu (HN)

Địa chỉ: 1 Trần Quang Diệu

Điện thoại: 02466549948

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Lê Trọng Tấn (HN)

Địa chỉ: 266 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 02466552287

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Vũ Tông Phan (HN)

Địa chỉ: 463 Vũ Tông Phan

Điện thoại: 02466546884

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Tô Ngọc Vân (HN)

Địa chỉ: Số 18-20 Tô Ngọc Vân

Điện thoại: 02432009740

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00

Bưu cục GHTK Văn Quán (HN)

Địa chỉ: A36, TT 17 Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 02466577484

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:00 – 22:00
 • Thứ 3: 7:00 – 22:00
 • Thứ 4: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 5: 7:00 – 22:00
 • Thứ 7: 7:00 – 22:00
 • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Hà Nội
3.2 (64%) 5 votes
Bình luận của bạn