Giao hàng tiết kiệm Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Điểm gửi hàng GHTK Phố Nối

Địa chỉ: Số 19 đường 106, ngã Ba Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Điện thoại: 02216522225

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Điểm gửi hàng GHTKái Châu

Địa chỉ: Thôn Phố Phủ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02216338686

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Hưng Yên

Địa chỉ: Số 4 Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

Điện thoại: 02216502468

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Ân Thi

Địa chỉ: Thôn Trai Thôn, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02216279769

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Giao hàng tiết kiệm Hưng Yên
3.4 (68%) 5 votes
Bình luận của bạn