Giao hàng tiết kiệm Khâm Thiên (HN)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Mạng lưới bưu cục giaohangtietkiem Khâm Thiên (HN) với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục ghn, địa chỉ, số điện thoại.

BC Khâm Thiên (HN)

Địa chỉ: 376 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02466525343

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:00 – 22:00
  • Thứ 3: 7:00 – 22:00
  • Thứ 4: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 5: 7:00 – 22:00
  • Thứ 7: 7:00 – 22:00
  • Chủ Nhật: 8:00 – 18:00
Giao hàng tiết kiệm Khâm Thiên (HN)
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn