Giao hàng tiết kiệm Liên Chiểu (ĐN)

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Danh sách các điểm gửi hàng của GHTK Liên Chiểu (ĐN) , giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm bưu cục gần nhất

BC Liên Chiểu (ĐN)

Địa chỉ: Số 403 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02367306092

Thời gian làm việc

  • Thứ 2: 7:30 – 20:00
  • Thứ 3: 7:30 – 20:00
  • Thứ 4: 7:30 – 20:00
  • Thứ 5: 7:30 – 20:00
  • Thứ 5: 7:30 – 20:00
  • Thứ 7: 7:30 – 20:00
  • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Giao hàng tiết kiệm Liên Chiểu (ĐN)
1.5 (30.53%) 19 votes
Bình luận của bạn