Mã bưu điện Ba Đồn, Quảng Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 34 địa chỉ Bưu điện ở Ba Đồn, Quảng Bình: Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch, Bưu cục cấp 3 Roòn, Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh, Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ, Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương, Điểm BĐVHX Quảng Liên, Điểm BĐVHX Quảng Phúc, Điểm BĐVHX Quảng Xuân, Điểm BĐVHX Quảng Hải, Điểm BĐVHX Quảng Đông, Điểm BĐVHX Quảng Kim, Điểm BĐVHX Quảng Hưng, Điểm BĐVHX Quảng Tân, Điểm BĐVHX Quảng Tiên, Điểm BĐVHX Quảng Lưu, Điểm BĐVHX Phù Hóa, Điểm BĐVHX Quảng Châu, Điểm BĐVHX Quảng Thạch, Điểm BĐVHX Quảng Thủy, Điểm BĐVHX Quảng Văn, Điểm BĐVHX Quảng Hợp, Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi, Điểm BĐVHX Cảnh Dương, Điểm BĐVHX Quảng Phú, Điểm BĐVHX Quảng Long, Hòm thư Công cộng Quảng Phong, Hòm thư Công cộng Quảng Thuận, Hòm thư Công cộng Quảng Thanh, Hòm thư Công cộng Quảng Sơn, Hòm thư Công cộng Quảng Lộc, Hòm thư Công cộng Quảng Phương, Hòm thư Công cộng Quảng Trường, Hòm thư Công cộng Quảng Minh, Hòm thư Công cộng Quảng Tiến

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
512200 Bưu cục cấp 2 Quảng Trạch Khu phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323514755
512280 Bưu cục cấp 3 Roòn Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323596145
512570 Bưu cục cấp 3 Hòa Ninh Thôn Thanh Tân, Xã Quảng Hoà, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585200
512220 Bưu cục cấp 3 Quảng Thọ Thôn Thọ Đơn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323512349
512430 Bưu cục cấp 3 Ngọa Cương Thôn Ngọa Cương, Xã Cảnh Hoá, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323535007
512410 Điểm BĐVHX Quảng Liên Xóm 5, Xã Quảng Liên, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323513313
512620 Điểm BĐVHX Quảng Phúc Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323513315
512240 Điểm BĐVHX Quảng Xuân Thôn Xuân Hòa, Xã Quảng Xuân, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323513314
512490 Điểm BĐVHX Quảng Hải Thôn Vân Lôi, Xã Quảng Hải, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323513513
512300 Điểm BĐVHX Quảng Đông Thôn Minh Sơn, Xã Quảng Đông, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323599216
512310 Điểm BĐVHX Quảng Kim Thôn 2, Xã Quảng Kim, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323596311
512250 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Thôn Hưng Lộc, Xã Quảng Hưng, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323596312
512500 Điểm BĐVHX Quảng Tân Thôn Tân Hóa, Xã Quảng Tân, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585400
512520 Điểm BĐVHX Quảng Tiên Thôn Trường Thọ, Xã Quảng Tiên, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585658
512380 Điểm BĐVHX Quảng Lưu Thôn Vân Tiền, Xã Quảng Lưu, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323514514
512480 Điểm BĐVHX Phù Hóa Thôn Trường Sơn, Xã Phù Hoá, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323515028
512350 Điểm BĐVHX Quảng Châu Thôn Trung Minh, Xã Quảng Châu, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323596725
512390 Điểm BĐVHX Quảng Thạch Thôn 7, Xã Quảng Thạch, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323515387
512550 Điểm BĐVHX Quảng Thủy Thôn Trung Thủy, Xã Quảng Thủy, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585960
512590 Điểm BĐVHX Quảng Văn Thôn Hà Văn, Xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585961
512370 Điểm BĐVHX Quảng Hợp Thôn Hợp Phú, Xã Quảng Hợp, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323596889
512510 Bưu cục cấp 3 Chợ Sãi Thôn Trung Thôn, Xã Quảng Trung, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323585228
512640 Điểm BĐVHX Cảnh Dương Thôn Cảnh Thượng, Xã Cảnh Dương, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323595800
512299 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Phú Lộc 4, Xã Quảng Phú, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323595801
512234 Điểm BĐVHX Quảng Long Thôn Trường Sơn, Xã Quảng Long, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512681 Hòm thư Công cộng Quảng Phong Thôn 4, Xã Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512613 Hòm thư Công cộng Quảng Thuận Thôn Hội, Xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512453 Hòm thư Công cộng Quảng Thanh Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512565 Hòm thư Công cộng Quảng Sơn Thôn Thọ Linh, Xã Quảng Sơn, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512545 Hòm thư Công cộng Quảng Lộc Thôn Vĩnh Lộc, Xã Quảng Lộc, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512335 Hòm thư Công cộng Quảng Phương Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512465 Hòm thư Công cộng Quảng Trường Thôn Thu Trường, Xã Quảng Trường, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512587 Hòm thư Công cộng Quảng Minh Thôn Minh Lệ, Xã Quảng Minh, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
512345 Hòm thư Công cộng Quảng Tiến Thôn Hà Tiến, Xã Quảng Tiến, Thị xã Ba Đồn
Điện thoại: 02323510650
Mã bưu điện Ba Đồn, Quảng Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn