Mã bưu điện Cần Đước, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Cần Đước thuộc tỉnh Long An: Cần Đước, Rạch Kiến, Long Hựu Đông 2, Phước Vân 2, Long Hựu Tây, Long Định, Phước Tuy, Long Sơn, Tân Trạch, Mỹ Lệ, Mỹ Lệ 2, Long Trạch, Phước Vân, Long Cang, Long Hựu Đông, Phước Đông, Tân Chánh, Long Hòa, Long Khê, Tân Ân, Tân Lân 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
852700 Bưu cục cấp 2 Cần Đước Khu 1 A, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 02723881008
852810 Bưu cục cấp 3 Rạch Kiến Ấp 5, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 02723880008
852740 Điểm BĐVHX Long Hựu Đông 2 Ấp Chợ, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072884008
852860 Điểm BĐVHX Phước Vân 2 Ấp 4, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072883007
852760 Điểm BĐVHX Long Hựu Tây Ấp Tây, Xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072884211
852890 Điểm BĐVHX Long Định Ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072883200
852930 Điểm BĐVHX Phước Tuy Ấp 2, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072882000
852900 Điểm BĐVHX Long Sơn Ấp 2, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072883222
852910 Điểm BĐVHX Tân Trạch Ấp 3, Xã Tân Trạch, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072880915
852790 Điểm BĐVHX Mỹ Lệ Ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072880915
852791 Điểm BĐVHX Mỹ Lệ 2 Ấp Chợ Trạm, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072885644
852830 Điểm BĐVHX Long Trạch Ấp Long Thanh, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072886123
852861 Điểm BĐVHX Phước Vân Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072886123
852880 Điểm BĐVHX Long Cang Ấp 1, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072883701
852741 Điểm BĐVHX Long Hựu Đông Ấp Trung, Xã Long Hựu Đông, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072883701
852720 Điểm BĐVHX Phước Đông Ấp 1, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072885643
852950 Điểm BĐVHX Tân Chánh Ấp Đông Trung, Xã Tân Chánh, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072719990
852811 Điểm BĐVHX Long Hòa Ấp 1 B, Xã Long Hoà, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072719990
852854 Điểm BĐVHX Long Khê Ấp 1, Xã Long Khê, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072721272
852979 Điểm BĐVHX Tân Ân Ấp 6, Xã Tân Ân, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072711858
852782 Điểm BĐVHX Tân Lân 2 Ấp Nhà Trường, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước
Điện thoại: 072711858
Mã bưu điện Cần Đước, Long An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn