Mã bưu điện Chơn Thành, Bình Phước

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước, tìm mã bưu điện: Chơn Thành, Minh Lập, Minh Hưng 2, Nha Bích, Chơn Thành 2, Minh Long, Minh Thắng, Hòm thư Công cộng Số 02, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng Số 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
833300 Bưu cục cấp 2 Chơn Thành Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.667218
833350 Bưu cục cấp 3 Minh Lập Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.663500
833349 Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2 Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.645440
833370 Bưu cục cấp 3 Nha Bích Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.643900
833321 Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2 Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 02713.669696
833410 Điểm BĐVHX Minh Long Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 667262
833450 Điểm BĐVHX Minh Thắng Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833398 Hòm thư Công cộng Số 02 Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833484 Hòm thư Công cộng Số 03 Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
833445 Hòm thư Công cộng Số 01 Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành
Điện thoại: 690044
Mã bưu điện Chơn Thành, Bình Phước
1.5 (30%) 2 votes
Bình luận của bạn