Mã bưu điện Đak Đoa, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đak Đoa thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm: Đắk Đoa, Nam Yang, Kon Gang, Hà Bầu, Ia Băng, Trang, Glar, A Dớk, Ia Pết, Kdang, Tân Bình, Hải Yang, Hneng, Hà Đông, Đak Krong, Đak Sơ Mei, Hòm thư Công cộng Xã H’nol

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
601700 Bưu cục cấp 2 Đắk Đoa Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 026933831200
601770 Điểm BĐVHX Nam Yang Thôn 2, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3543001
601780 Điểm BĐVHX Kon Gang Làng Kóp, Xã Kon Gang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3502860
601840 Điểm BĐVHX Hà Bầu Làng Bông, Xã Hà Bầu, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3543021
601960 Điểm BĐVHX Ia Băng Thôn 5, Xã Ia Băng, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898501
601930 Điểm BĐVHX Trang Thôn Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3572001
601870 Điểm BĐVHX Glar Thôn Tuơh Ktu, Xã Glar, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894189
601890 Điểm BĐVHX A Dớk Làng Bi Ởng, Xã A Dơk, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898606
601910 Điểm BĐVHX Ia Pết Thôn 10, Xã Ia Pết, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898616
601730 Điểm BĐVHX Kdang Thôn Cầu Vàng, Xã KDang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3831300
601720 Điểm BĐVHX Tân Bình Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894323
601800 Điểm BĐVHX Hải Yang Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3545001
601750 Điểm BĐVHX Hneng Thôn 4, Xã H’Neng, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894345
601990 Điểm BĐVHX Hà Đông Làng Kon Ma Har, Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3894345
602000 Điểm BĐVHX Đak Krong Thôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 3898001
601810 Điểm BĐVHX Đak Sơ Mei Thôn Đê Gôh, Xã Đak Sơ Mei, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 898092
602067 Hòm thư Công cộng Xã H’nol Làng Bot, Xã H’Nol, Huyện Đak Đoa
Điện thoại: 898092
Mã bưu điện Đak Đoa, Gia Lai
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn