Mã bưu điện Đam Rông, Lâm Đồng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng: Đam Rông, Đạ Rsal, Đạ M’Rong, Đạ Long, Liêng S’rônh, Phi Liêng, Đạ K’Nàng, RôMen, Đạ Tông, Bưu cục văn phòng Đam Rông

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
676000 Bưu cục cấp 2 Đam Rông Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3618555-3698018
676110 Bưu cục cấp 3 Đạ Rsal Thôn 6, Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3859117
676021 Điểm BĐVHX Đạ M’Rong Thôn Liêng Rak 1, Xã Đạ M’Rong, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3617063
676031 Điểm BĐVHX Đạ Long Thôn Ða Long 1, Xã Đạ Long, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3618000
676091 Điểm BĐVHX Liêng S’rônh Thôn 1, Xã Liêng S’Rônh, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3698013
676071 Điểm BĐVHX Phi Liêng Thôn Trung Tâm, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3689502
676051 Điểm BĐVHX Đạ K’Nàng Thôn Lăng Tô, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3698502
676047 Điểm BĐVHX RôMen Thôn 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3972000
676010 Điểm BĐVHX Đạ Tông Thôn Liêng Trang 1, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3616000
676080 Bưu cục văn phòng Đam Rông Thôn Thôn trung tâm 1, Xã Đạ K’Nàng, Huyện Đam Rông
Điện thoại: 3616000
Mã bưu điện Đam Rông, Lâm Đồng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn