Mã bưu điện Điện Bàn, Quảng Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Điện Bàn, Phong Thử, Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Điện Ngọc, Điện Thắng, Điện Phương, Điện Tiến, Điện Hồng, Điện Quang, Điện Phong, Điện An, Điện Minh, Điện Hòa, Điện Dương, Điện Thọ, Điện Phước, Thanh Quýt, Cẩm Sa, Điện Trung, Điện Trung 2, Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam, Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông, KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
564200 Bưu cục cấp 2 Điện Bàn Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353867445
564420 Bưu cục cấp 3 Phong Thử Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353741403
564280 Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353843297
564290 Bưu cục cấp 3 Điện Ngọc Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 0235943790
564570 Bưu cục cấp 3 Điện Thắng Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353869601
564220 Bưu cục cấp 3 Điện Phương Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353867941
564380 Điểm BĐVHX Điện Tiến Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353869400
564440 Điểm BĐVHX Điện Hồng Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353741777
564490 Điểm BĐVHX Điện Quang Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744999
564550 Điểm BĐVHX Điện Phong Thôn Tân Thành, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744555
564400 Điểm BĐVHX Điện An Thôn Phong Nhất, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353867138
564530 Điểm BĐVHX Điện Minh Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353867136
564350 Điểm BĐVHX Điện Hòa Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353869500
564270 Điểm BĐVHX Điện Dương Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353843582
564421 Điểm BĐVHX Điện Thọ Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353741888
564470 Điểm BĐVHX Điện Phước Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353741666
564590 Điểm BĐVHX Thanh Quýt Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353869450
564610 Điểm BĐVHX Cẩm Sa Thôn 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353843296
564511 Điểm BĐVHX Điện Trung Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744969
564510 Điểm BĐVHX Điện Trung 2 Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744580
564327 Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744580
564250 Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353744580
564310 Bưu cục cấp 3 KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
Điện thoại: 02353843297
Mã bưu điện Điện Bàn, Quảng Nam
3.2 (64%) 5 votes
Bình luận của bạn