Mã bưu điện Duy Xuyên, Quảng Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 17 địa chỉ Bưu điện ở Duy Xuyên, Quảng Nam: Bưu cục cấp 2 Duy Xuyên, Điểm BĐVHX Duy Thành, Điểm BĐVHX Duy Nghĩa, Bưu cục cấp 3 Cầu Chìm, Điểm BĐVHX Duy Sơn 2, Bưu cục cấp 3 Kiểm Lâm, Bưu cục cấp 3 Mỹ Sơn, Điểm BĐVHX Duy Hải, Điểm BĐVHX Duy Phước, Điểm BĐVHX Duy Trung, Điểm BĐVHX Duy Sơn, Điểm BĐVHX Duy Trinh, Điểm BĐVHX Duy Châu, Điểm BĐVHX Duy Hòa, Điểm BĐVHX Duy Thu, Điểm BĐVHX Duy Vinh 1, Điểm BĐVHX Duy Tân

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
562700 Bưu cục cấp 2 Duy Xuyên Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 023533778.000
562730 Điểm BĐVHX Duy Thành Thôn 2 (thôn Thi Thại), Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353878299
562740 Điểm BĐVHX Duy Nghĩa Thôn 3 (làng Hội Sơn), Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353730110
562710 Bưu cục cấp 3 Cầu Chìm Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353878333
562880 Điểm BĐVHX Duy Sơn 2 Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353877013
562830 Bưu cục cấp 3 Kiểm Lâm Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353731456
562860 Bưu cục cấp 3 Mỹ Sơn Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353877013
562750 Điểm BĐVHX Duy Hải Thôn 1, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353730277
562760 Điểm BĐVHX Duy Phước Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353877024
562900 Điểm BĐVHX Duy Trung Thôn Hòa Nam (thôn 3), Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353737033
562881 Điểm BĐVHX Duy Sơn Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353878222
562800 Điểm BĐVHX Duy Trinh Thôn Phú Bông (thôn 3), Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353878272
562810 Điểm BĐVHX Duy Châu Thôn Lệ An, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353731335
562831 Điểm BĐVHX Duy Hòa Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353731443
562870 Điểm BĐVHX Duy Thu Thôn Phú Đa 2, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353731102
562780 Điểm BĐVHX Duy Vinh 1 Thôn Hà Thuận (thôn 4b), Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353738666
562850 Điểm BĐVHX Duy Tân Thôn Thu Bồn Đông, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 02353733805
Mã bưu điện Duy Xuyên, Quảng Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn