Mã bưu điện Lương Sơn, Hoà Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Lương Sơn/Hoà Bình với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
351700 Bưu cục cấp 2 L­ương Sơn Tiểu Khu 8, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 02183824180
351725 Bưu cục cấp 3 Bãi Lạng Tiểu Khu 3, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 02183826888
355170 Bưu cục cấp 3 Chợ Bến Xóm Chợ Bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 02183877101
351730 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Xóm Đồng Táu, Xã Hoà Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 825031
351750 Điểm BĐVHX Lâm Sơn Xóm Rổng tằm, Xã Lâm Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 824477
351970 Điểm BĐVHX Nhuận Trạch Xóm Đồng Sẽ, Xã Nhuận Trạch, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 824301
351890 Điểm BĐVHX Tân Vinh Xóm Cời, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 824313
351930 Điểm BĐVHX Hợp Hòa Xóm Đồng ỷ, Xã Hợp Hoà, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 825030
351940 Điểm BĐVHX Cư Yên Xóm Gò Đẻ, Xã Cư Yên, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 825383
351880 Điểm BĐVHX Trường Sơn Xóm Cột Bài, Xã Trường Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 825255
351910 Điểm BĐVHX Cao Răm Xóm Hui, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 824381
355150 Điểm BĐVHX Long Sơn Xóm Hợp Thung, Xã Long Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877003
355171 Điểm BĐVHX Cao Thắng Xóm Chợ bến, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877230
355160 Điểm BĐVHX Thanh Lương Xóm Sấu hạ, Xã Thanh Lương, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877158
355190 Điểm BĐVHX Cao Dương Xóm Đồng bon, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877156
355210 Điểm BĐVHX Hợp Châu Xóm Quang trung, Xã Hợp Châu, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877319
355230 Điểm BĐVHX Tân Thành Xóm Phượng sồ, Xã Tân Thành, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877202
355620 Điểm BĐVHX Hợp Thanh Xóm Cầu chồm, Xã Hợp Thanh, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 873175
352000 Điểm BĐVHX Tiến Sơn Xóm Ghên, Xã Tiến Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 822530
352010 Điểm BĐVHX Trung Sơn Xóm Bến Cuối, Xã Trung Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877186
352040 Điểm BĐVHX Thành Lập Xóm Ao Kềnh, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 877190
352020 Điểm BĐVHX Liên Sơn Xóm Đồn Vận, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 034711758
351780 Bưu cục văn phòng VP BĐH Lương Sơn Tiểu Khu 1, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn
Điện thoại: 02183825945
Mã bưu điện Lương Sơn, Hoà Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn