Mã bưu điện Mang Yang, Gia Lai

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Mang Yang thuộc tỉnh Gia Lai, tìm mã bưu điện: Mang Yang, Kon Thụp, A Yun, Hra, Đăk Yă, Đắk Djrăng, Lơ Pang, Đê Ar, Kon Chiêng, Đăk Trôi, Đại lý bưu điện Ya Trung, Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng, Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
602100 Bưu cục cấp 2 Mang Yang Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 02693839001
602240 Điểm BĐVHX Kon Thụp Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3895506
602170 Điểm BĐVHX A Yun Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3795001
602141 Điểm BĐVHX Hra Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3895868
602130 Điểm BĐVHX Đăk Yă Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3839777
602200 Điểm BĐVHX Đắk Djrăng Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3739076
602220 Điểm BĐVHX Lơ Pang Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505686
602260 Điểm BĐVHX Đê Ar Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505683
602300 Điểm BĐVHX Kon Chiêng Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505685
602280 Điểm BĐVHX Đăk Trôi Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602355 Đại lý bưu điện Ya Trung Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602210 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
602356 Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang
Điện thoại: 3505684
Mã bưu điện Mang Yang, Gia Lai
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn