Mã bưu điện Nam Giang, Quảng Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Cha Vàl, Cà Dy, Nam Giang, Tà Bhing, Zuôih, Đắc Pre, La Êê, Đắc Pring, La Dêê, Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun, Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi, Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
566060 Điểm BĐVHX Cha Vàl Thôn A Bát, Xã Cha Vàl, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353608076
566111 Điểm BĐVHX Cà Dy Thôn Crung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353792998
566000 Bưu cục cấp 2 Nam Giang Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353840838
566040 Điểm BĐVHX Tà Bhing Thôn Bà Xua, Xã Tà BHing, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353792001
566020 Điểm BĐVHX Zuôih Thôn Côn Dôn, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 099450001
566094 Điểm BĐVHX Đắc Pre Thôn 56b, Xã Đac Pree, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793200
566036 Điểm BĐVHX La Êê Thôn Ba Lan, Xã La Êê, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793401
566104 Điểm BĐVHX Đắc Pring Thôn 49b, Xã Đac Pring, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793401
566080 Điểm BĐVHX La Dêê Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793402
566130 Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun Thôn A Xo, Xã Chơ Chun, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793402
566140 Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi Thôn Đắc Zơ Rích, Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793402
566151 Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ Thôn Bà Tôi, Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang
Điện thoại: 02353793402
Mã bưu điện Nam Giang, Quảng Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn