Mã bưu điện Phú Quý, Bình Thuận

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận: Long Hải, Tam Thanh, Phú Quý

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
804410 Điểm BĐVHX Long Hải Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải, Huyện Đảo Phú Quý
Điện thoại: 769306
804420 Điểm BĐVHX Tam Thanh Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Đảo Phú Quý
Điện thoại: 769150
804400 Bưu cục cấp 2 Phú Quý Thôn Qúi Thạnh, Xã Ngũ Phụng, Huyện Đảo Phú Quý
Điện thoại: 3769130
Mã bưu điện Phú Quý, Bình Thuận
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn