Mã bưu điện Phước Long, Bình Phước

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước, bao gồm: Phước Long, Phước Bình, Sơn Giang, Phước Tín, Hòm thư Công cộng Số 03, Hòm thư Công cộng Số 06, Hòm thư Công cộng Số 04, Hòm thư Công cộng Số 01

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
832000 Bưu cục cấp 2 Phước Long Sô´10, Đường Lê Quý Đôn, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 02713.780222
832190 Bưu cục cấp 3 Phước Bình Khu 4, Phường Long Phước, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 02713.775333
832090 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Bình Giang 2, Xã Sơn Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 756000
832230 Điểm BĐVHX Phước Tín Thôn Phước Quả, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834274 Hòm thư Công cộng Số 03 Thôn Sơn Long, Phường Sơn Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
832191 Hòm thư Công cộng Số 06 Khu 1, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834200 Hòm thư Công cộng Số 04 Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
834225 Hòm thư Công cộng Số 01 Khu 5, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long
Điện thoại: 775781
Mã bưu điện Phước Long, Bình Phước
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn