Mã bưu điện Tân Uyên, Bình Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương: Tân Uyên, Tân Ba, Tân Phước Khánh, Tân Thành, Bình Mỹ, Bạch Đằng, Khánh Bình, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Thạnh Phước, Tân Mỹ, Thường Tân, Hội Nghĩa, Tân Lập, Tân Định, Đại lý bưu điện Tân Bình, Đại lý bưu điện Khánh Hòa, Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2, Đại lý bưu điện Khánh Bình 2, Đại lý bưu điện Khánh Bình 4, Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6, Đại lý bưu điện Phú Chánh 2, Khánh Bình, Thạnh Hội, Đại lý bưu điện Tân Định 50, Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8, Đại lý bưu điện Khánh Bình 14, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9, Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp, Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên, KHL Tân Uyên, Phú Chánh, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6, Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt, HCC Tân Uyên, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1, Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2, Đại lý bưu điện Khánh Bình 3, Đại lý bưu điện Tân Hiệp, Đại lý bưu điện Thái Hòa 1, Đại lý bưu điện Thái Hòa 2, Đại lý bưu điện Thái Hòa 3, Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1, Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2, Đại lý bưu điện Khánh Lộc, Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
822300 Bưu cục cấp 2 Tân Uyên Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743656415
822610 Bưu cục cấp 3 Tân Ba Khu phố Ba Đình, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743658700
822540 Bưu cục cấp 3 Tân Phước Khánh Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743659611
822370 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743682003
822430 Bưu cục cấp 3 Bình Mỹ Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743684500
822580 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Ấp Tân Trạch, Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.656811
822440 Điểm BĐVHX Khánh Bình Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.610330
822470 Điểm BĐVHX Vĩnh Tân Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.839051
822520 Bưu cục cấp 3 Tân Vĩnh Hiệp Ấp KP Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743631399
822590 Điểm BĐVHX Thạnh Phước Ấp Tân Lương, Xã Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.625189
822330 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Ấp Vườn Vũ, Xã Tân Mỹ, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743640238
822350 Điểm BĐVHX Thường Tân Ấp 3, Xã Thường Tân, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743656898
822410 Bưu cục cấp 3 Hội Nghĩa Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743648099
822390 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp 4, Xã Tân Lập, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743682132
822400 Điểm BĐVHX Tân Định Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743682133
822491 Đại lý bưu điện Tân Bình Ấp 3, Xã Tân Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743684298
822548 Đại lý bưu điện Khánh Hòa Khu phố Khánh Hòa, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743610212
822552 Đại lý bưu điện Khánh Lộc 2 Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743658509
822445 Đại lý bưu điện Khánh Bình 2 Ấp 4, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652205
822447 Đại lý bưu điện Khánh Bình 4 Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652547
822331 Đại lý bưu điện Tân Mỹ 6 Khu phố Tân Mỹ, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743625731
822503 Đại lý bưu điện Phú Chánh 2 Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743839828
822460 Bưu cục cấp 3 Khánh Bình Ấp 3b, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652440
822680 Điểm BĐVHX Thạnh Hội Ấp Nhựt Thạnh, Xã Thạnh Hội, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.658090
822404 Đại lý bưu điện Tân Định 50 Ấp 3, Xã Tân Định, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743686137
822571 Đại lý bưu điện Tân Phước Khánh 11 Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743611738
822422 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 8 Sô´729, Ấp 3, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743648046
822456 Đại lý bưu điện Khánh Bình 14 Ấp 1, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652559
822423 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 9 Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743648495
822656 Hòm thư Công cộng Xã Tân Hiệp Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743648495
822480 Bưu cục văn phòng BĐTX Tân Uyên Khu phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 3656900
822710 Bưu cục cấp 3 KHL Tân Uyên Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743652652
822510 Điểm BĐVHX Phú Chánh Ấp Phú Bưng, Xã Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.642968
822425 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 6 Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.642968
822655 Đại lý bưu điện KDC Phúc Đạt Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.642968
822325 Bưu cục cấp 3 HCC Tân Uyên Khu phố 1, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 02743.642968
822424 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 1 Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0972172779
822426 Đại lý bưu điện Hội Nghĩa 2 Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0123.2066599
825302 Đại lý bưu điện Khánh Bình 3 Sô´Kim Thanh, Ấp KP Long Bình, Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0988123639
822651 Đại lý bưu điện Tân Hiệp Ấp Ông Đông, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0987988239
822632 Đại lý bưu điện Thái Hòa 1 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0918040678
822633 Đại lý bưu điện Thái Hòa 2 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 01679179333
822634 Đại lý bưu điện Thái Hòa 3 Khu phố Mỹ Hiệp, Thị Trấn Thái Hoà, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 01679179333
822323 Đại lý bưu điện Uyên Hưng 1 Khu phố 6, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 01649712782
822324 Đại lý bưu điện Uyên Hưng 2 Khu phố 8, Thị Trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0933367088
822573 Đại lý bưu điện Khánh Lộc Khu phố Khánh Lộc, Thị Trấn Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0933367088
822652 Đại lý bưu điện Tân Hiệp 2 Ấp Bà Tri, Xã Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên
Điện thoại: 0933367088
Mã bưu điện Tân Uyên, Bình Dương
3.6 (71.43%) 56 votes
Bình luận của bạn