Mã bưu điện Tánh Linh, Bình Thuận

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận: Tánh Linh, Đồng Kho, Măng Tố, Gia An, Nghị Đức, Gia Huynh 1, Đức Thuận, Đức Tân, Huy Khiêm, Suối Kiết, Lạc Tánh, Đức Bình, Đức Phú, La Ngâu, Bắc Ruộng, Gia huynh 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
803400 Bưu cục cấp 2 Tánh Linh Sô´451, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 880101/BC880199
803460 Bưu cục cấp 3 Đồng Kho Thôn 2, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 881401
803490 Bưu cục cấp 3 Măng Tố Thôn 2, Xã Măng Tố, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 891506
803540 Bưu cục cấp 3 Gia An Thôn 3, Xã Gia An, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 588701
803510 Điểm BĐVHX Nghị Đức Thôn 1, Xã Nghị Đức, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 588701
803560 Điểm BĐVHX Gia Huynh 1 Thôn 3, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 880569
803430 Điểm BĐVHX Đức Thuận Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 880569
803500 Điểm BĐVHX Đức Tân Thôn 3, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 891392
803470 Điểm BĐVHX Huy Khiêm Thôn 6, Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 891392
803570 Điểm BĐVHX Suối Kiết Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 587001
803401 Điểm BĐVHX Lạc Tánh Khu phố Tân Thành, Thị Trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 880721
803440 Điểm BĐVHX Đức Bình Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 0623 580022
803530 Điểm BĐVHX Đức Phú Thôn 2, Xã Đức Phú, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 0623 894000
803450 Điểm BĐVHX La Ngâu Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 881644
803480 Điểm BĐVHX Bắc Ruộng Thôn 3, Xã Bắc Ruộng, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 881644
803566 Điểm BĐVHX Gia huynh 2 Thôn Bà Tá, Xã Gia Huynh, Huyện Tánh Linh
Điện thoại: 881644
Mã bưu điện Tánh Linh, Bình Thuận
2.6 (52%) 5 votes
Bình luận của bạn