Mã bưu điện Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Thành Phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh: Cầu Đông, Thạch Yên, Thạch Hưng, Thạch Đồng, Thạch Môn, Thạch Bình, Thạch Trung, Thạch Phú, Hà Tĩnh, Tân Giang, Cầu Phủ, Thạch Quý, Bắc Hà, Đại Nài, Thạch Hạ, Kiốt bưu điện Mồ Hồ, Tân Giang, Hà Tĩnh, Kiốt bưu điện Bệnh Viện, HCC TP Hà Tĩnh, KHL TP HA TINH, Bến Xe, Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Tĩnh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
481560 Bưu cục cấp 3 Cầu Đông Xóm Linh Tiến, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 857851
481150 Điểm BĐVHX Thạch Yên Xóm Văn Thịnh, Xã Thạch Yên, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 881221
481670 Điểm BĐVHX Thạch Hưng Thôn Kinh Bắc, Xã Thạch Hưng, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 881311
481650 Điểm BĐVHX Thạch Đồng Thôn Đồng Thanh, Xã Thạch Đồng, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 881194
481620 Điểm BĐVHX Thạch Môn Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 883181
481690 Điểm BĐVHX Thạch Bình Thôn Xóm Mới, Xã Thạch Bình, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 885315
481300 Điểm BĐVHX Thạch Trung Thôn Đoài Thịnh, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 857858
481580 Điểm BĐVHX Thạch Phú Khu phố 5, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 857251
480000 Bưu cục cấp 1 Hà Tĩnh Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 855423;855322
481160 Bưu cục cấp 3 Tân Giang Sô´35, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 881196
481600 Bưu cục cấp 3 Cầu Phủ Khu phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 885272
481280 Điểm BĐVHX Thạch Quý Xóm Trung Đình, Xã Thạch Qúy, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 851854
481330 Điểm BĐVHX Bắc Hà Đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 851853
481601 Điểm BĐVHX Đại Nài Khu phố 6, Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 885231
481630 Bưu cục cấp 3 Thạch Hạ Xóm Liên Hà, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 883175
480100 Kiốt bưu điện Mồ Hồ Thôn Tân Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 856562
481241 Điểm BĐVHX Tân Giang Sô´100, Đường Nguyễn Trung Thiên, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 891320
480900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hà Tĩnh Sô´6, Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 855529
481450 Kiốt bưu điện Bệnh Viện Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 855529
481460 Bưu cục cấp 3 HCC TP Hà Tĩnh Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 01275420075
481470 Bưu cục cấp 3 KHL TP HA TINH Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393859191
481575 Bưu cục cấp 3 Bến Xe Xóm Yên Đồng, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393859191
481120 Bưu cục văn phòng VP BĐT Hà Tĩnh Sô´08, Đường Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393859191
Mã bưu điện Thành Phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn