Thông tin bưu cục GHTK Hà Nam

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Điểm gửi hàng GHTK Phủ Lý

Địa chỉ: Số 245, đường Biên Hòa, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 02266296868

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Phủ Lý

Địa chỉ: Số 245, đường Biên Hòa, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 02266296868

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 8 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02266271188

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Thông tin bưu cục GHTK Hà Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn