Thông tin giao hàng tiết kiệm ở Tiền Giang

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, địa chỉ tất cả điểm gửi hàng giaohangtietkiem ở Tiền Giang

Điểm gửi hàng GHTK CAI LẬY

Địa chỉ: 2/36 Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02736505678

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK GÒ CÔNG

Địa chỉ: Gò Công – Tiền giang

Điện thoại: 02736581818

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK MỸ THO 1

Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Thập, P.10, Tp.Mỹ Tho, tiền giang

Điện thoại: 02736533338

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK MỸ THO 2

Địa chỉ: Mỹ tho – Tiền giang

Điện thoại: 02736577799

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Thông tin giao hàng tiết kiệm ở Tiền Giang
2.1 (42.22%) 9 votes
Bình luận của bạn