Thông tin giao hàng tiết kiệm ở Tiền Giang

Tra cứu đơn hàng GHTK - Giao hàng tiết kiệm

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. 592554987

Tra cứu nhanh thông tin địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc, địa chỉ tất cả điểm gửi hàng giaohangtietkiem ở Tiền Giang

Điểm gửi hàng GHTK CAI LẬY

Địa chỉ: 2/36 Khu Phố 2, Phường 1, Thị Xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 02736505678

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK GÒ CÔNG

Địa chỉ: Gò Công – Tiền giang

Điện thoại: 02736581818

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK MỸ THO 1

Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Thập, P.10, Tp.Mỹ Tho, tiền giang

Điện thoại: 02736533338

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30

Điểm gửi hàng GHTK MỸ THO 2

Địa chỉ: Mỹ tho – Tiền giang

Điện thoại: 02736577799

Thời gian làm việc

 • Thứ 2: 7:30 – 17:30
 • Thứ 3: 7:30 – 17:30
 • Thứ 4: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 5: 7:30 – 17:30
 • Thứ 7: 7:30 – 17:30
 • Chủ Nhật: 7:30 – 17:30
Thông tin giao hàng tiết kiệm ở Tiền Giang
2.1 (42.22%) 9 votes
Bình luận của bạn