Bưu cục Viettel

Danh sách địa chỉ các bưu cục chuyển phát nhanh Viettelpost tại 63 tỉnh/thành phố sẽ giúp bạn tìm kiếm nhanh nhất bưu cục Viettel gần với mình để đưa có thể chuyển phát hàng hóa nhanh nhất.
Dịch vụ chuyển phát nhanh ViettelPost là một trong những dịch vụ chuyển phát nhanh được nhiều người dùng sử dụng và lựa chọn nhờ chất lượng dịch vụ tốt và phủ tới 100% các phường xã huyện đảo trong cả nước.